Besondere Ereignisse

Freitag, 5 April
LIVEMUSIK: Duo Aciano DJ Peter Kath
Freitag, 12 April
Mit LIVE-Musik von „Kay Sleking Cuarteto“ und AUSSTELLUNG von Kays Bildern
Samstag, 13 Juli
Samstag, 27 Juli
Live Musik: CUARTETO TANGOPIANISSIMO DJ: Christoph Ronecker